Masz pytanie, zadzwoń? 
71 323 15 30   •   668 431 917   •   668 431 921
INTER-ES Deweloper – Mieszkania w centrum Wrocławia
Masz pytanie, zadzwoń? 
668 431 917   •   668 431 921
INTER-ES Deweloper
Mieszkania w centrum Wrocławia

POLITYKA PRYWATNOŚCI INTER-ES INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest INTER-ES INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K., ul. Zakrzowska 19, 51-318 Wrocław, NIP: 895-205-08-31.

DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem danych można kontaktować się pisemnie pod adresem: INTER-ES INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K., ul. Jedności Narodowej 194, 50-302 Wrocław.

GROMADZONE DANE

Gromadzone przez Administratora dane obejmują: imię i nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, imiona rodziców, nazwa – w przypadku firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adresy e-mail, numery telefonów, w przypadku cudzoziemców – nr paszportu, wizy.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 RODO: w celu zawarcia i wykonywania postanowień umów, w szczególności: najmu, przedwstępnych umów sprzedaży, umów sprzedaży, umów deweloperskich, zobowiązań wynikających z zawartych umów z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, oraz świadczenia zleconych usług w szczególności: usług budowlanych, prawnych, księgowych, finansowych, pośrednictwa, zarządzania i administrowania nieruchomościami. Państwa dane będą udostępniane na podstawie zawartych z podmiotami trzecimi Umów o Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w celu prawidłowej realizacji umów, oraz innych obowiązków jakie musimy wypełnić w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności powierzone będą one do przetwarzania: Bankom prowadzącym rachunki firmowe Administratora w celu dokonywania transakcji płatniczych, prowadzenia rachunków powierniczych, dokonywania cesji z zawartych umów z Klientami. Innym podmiotom w celu umożliwienia poprawnego świadczenia dla Administratora usług outsourcingowych bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą w szczególności: usług księgowych, prawnych, serwisowych, rozliczeń finansowych, sporządzania dokumentów księgowych, prowadzenie działań marketingowych, marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich, kontaktów w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail i telefon, w celu rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych zawartą przez Państwa umową lub świadczonymi usługami. Podstawą prawną wynikającą z niezbędności przetwarzania danych osobowych celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest art. 6 RODO.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, a gromadzone w związku z prowadzona działalnością gospodarcza Administratora. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W zakresie niezbędnym do wykonywania zawartych przez Państwa z INTER-ES Renata Ponikowska umów, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez INTER-ES Renata Ponikowska działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez INTER-ES Renata Ponikowska ciążącego na INTER-ES Renata Ponikowska obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.
Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.

ORGAN NADZORCZY I SKARGI

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

INFORMACJA NA TEMAT PLIKÓW "COOCKIES" (ciasteczek)

Na naszych stronach używamy plików cookies w celu analizowania ruchu na naszych stronach oraz do  dostosowania treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej.

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” (ciasteczek) i odnosi się do strony internetowej https://deweloper-interes.pl/, której właścicielem jest INTER-ES Inwestycje Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą: ul. Zakrzowska 19, 51-318 Wrocław, nr tel. 71 323 15 50, adres e-mail: info[at]deweloper-inter-es.pl.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu tworzenia anonimowych statystyk oraz utrzymania sesji Użytkownika.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody pliki „cookies” wykorzystywane są również w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika (w tym w zakresie treści reklamowych) oraz jej optymalizacji.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosujemy trzy rodzaje plików „cookies” – „niezbędne”, "statystyczne" oraz „marketingowe”.

  • „niezbędne" pliki cookies – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do prawidłowego działa strony internetowej
  • "statystyczne" pliki cookies są wykorzystywane do zliczania statystyk odwiedzin strony przez użytkownika.
  • "marketingowe" pliki cookies są wykorzystywane do przystosowania naszej oferty na potrzeby klientów.

Na stronie wykorzystywane są zewnętrzne pliki „cookies” przez partnerów strony internetowej w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

  • Google Analytics/Adwords (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w Europie)
  • Youtube (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w Europie)
  • Facebook.com (administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Pliki cookies do dostosowania treści reklamowych.                  

do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tej strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia, z których  Użytkownik korzysta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i właściwości urządzenia, z którego korzysta przeglądając stronę internetową,

do dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics, Google Adwords oraz Facebook,o utworzenia i zdefiniowania przez Google listy odbiorców remarketingu Google Analytics, Google Adwords oraz Facebook na różnych urządzeniach (do obsługi  funkcji remarketingu z Google Analytics w usługach sieci reklamowej Google, używany jest zewnętrzny plik cookie DoubleClick).

Pliki „cookies”, z których korzystamy (zamieszczane w urządzeniach końcowych użytkownika), mogą być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami reklamodawcom, w tym Google.

Akceptacja pilików cookies dla celów reklamowych oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies.

Kontakt

Biuro sprzedaży
Deweloper INTER-ES
Jedności Narodowej 194, 50-302 Wrocław
71 323 15 30, 71 323 15 40, 71 323 15 50
668 431 917, 668 431 921
Poniedziałek - Piątek godz. 8:00 – 17:00

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać w pierwszej kolejności informację o nowych inwestycjach we Wrocławiu to wypełnij poniższy formularz.
2000 – 2023 INTER-ES Deweloper Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona w wersji beta. Znalazłeś błąd, wyślij wiadomość. | Właścicielem marki Deweloper INTER-ES jest firma INTER-ES Inwestycje Sp. z o.o. S.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zakrzowskiej 19, KRS: 0000572296, NIP: 895-205-08-31, REGON: 36230433700000. | Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.